Amrywion

Mae’r dudalen hon yn cynnwys lloffion o wybodaeth sy’n gysylltiedig ag ardal Talog, heb unrhyw thema benodol, ac heb unrhyw drefn benodol.

1982 glanio mewn cae RAF Hunter

Mae Yvonne Herbert yn cofio damwain awyren ger Talog a oedd yn eithaf cyffrous ar y pryd! Mae’n ymddangos roedd dau ddyn yn yr awyren:- Wedi’i ddileu 05/08/1982: Wedi dioddef methiant injan oherwydd methiant cywasgydd a chwalodd 4.5 milltir i’r gogledd-orllewin o Gaerfyrddin. Fe wnaeth y ddau griw – G.Captain. P. D. Oulten, a Flight Lieutenant M. B. Stoner -alldaflu’n ddiogel.

Glaniodd yr awyren mewn cae. Mae cyfres y digwyddiad mewn llyfr Carmarthenshire Air Crashes”, Bryngold Books, ISBN 978-1-905900-37-4, ar gael i’w fenthyg o Lyfrgell Caerfyrddin.
Mae cyfres y digwyddiad mewn llyfr

Diolch i Gareth a Sylvia Davies am ffotograffau

Carnifal 1953
1890au: Y Peryglon o gael eich Bedyddio mewn Afon

Daw’r darn hwn o “How I became a Blacksmith”, nodiadau a ysgrifennwyd gan John Davies, a aned yn Nhalog yn 1891. Pan oedd yn blentyn, byddai’n aml yn mynd i’r Efail yn Nhalog lle dechreuodd ymddiddori mewn gwaith gof. Symudodd ei deulu i Langain pan oedd yn saith oed. Fel oedolyn, bu’n gweithio fel gof yng Nghaerfyrddin ac enillodd nifer o wobrau.

Mae’r nodiadau hyn yn sôn am ddigwyddiad yn ymwneud â “Dafi Gof”, gof Talog a fu farw ym 1905.

“Roedd yn ddyn cryf a byr ac yn garedig tuag at blant, ond nid oedd yn aelod llawn o’r capel lleol nes ei fod yn weddol hen. Mae gen i frith gof ohono’n cael ei fedyddio yn yr afon sy’n rhedeg trwy’r pentref ac achoswyd cynnwrf mawr yn y pentref y diwrnod hwnnw. Roedden nhw’n arfer bedyddio mewn pwll – yr enw arno hyd heddiw yw “pwll y bedydd1”. Ond trwy ryw anffawd mae’n rhaid bod Dafi Gof wedi cydio yn y gweinidog oherwydd tynnodd y gweinidog gydag ef i’r dŵr er mawr ddychryn i ni blant, a rhedon ni i gyd yn ôl i’r pentref gan weiddi “Mae Dafi gof wedi boddi”.

* – * – *

Fyddai hi ddim yn bosibl i hynny ddigwydd eto gan eu bod wedi dargyfeirio dŵr o’r rhyd i Fedyddfan a adeiladwyd o frics yn y cae gerllaw.”

Y siambr fedyddio ger Neuadd Talog

Gyda diolch Jo Kerslake, wyres John Davies, am rannu’r wybodaeth

Gallwch ddarllen mwy am fywyd John Davies yn “ So Where did the Anvil first ring for John Davies, Champion Farrier of Great Britain five times?”, ac mae ychydig mwy o wybodaeth am y fedyddfaen yn “Bendithiwyd y Fedyddfan”

Priodas 1887

Erthygl ddoniol gan “Carmarthen Weekly Reporter” dydd Gwener 16 Medi 1887

A SINGULAR MARRIAGE. Every one was astir early last Tuesday morning in Talog, for there was to be a marriage which promised more merriment than serious rejoicing. Two garlands were put up in the village – one at J. Bowen’s house, the other at the Castle Inn. Everything of a bright colour, or of a comical shape, was put in the garlands. The bride was Rebecca Davies, of Pantycoch, widow, 52 years, with three children, and:the bridegroom was
David James, Penbank, widower, aged 74, with seven children ; both of Abernant. By eight a.m. men in the village were firing off guns, and there was likewise shot firing, which continued till the bride came to Talog, when a volley was discharged in her honour. The blushing bride was visibly affected, especially when she found that the bridegroom had not come. The firing party by this time were thirsty, so the bride treated them to liquors, after which they renewed their firing with vigour. After the bride had been kept in suspense for half an-hour, the blooming bridegroom appeared, in the company of Mr Howells, Lan, and Mr Hughes, Ffynonwen, who brought their traps to carry the happy pair to Abernant Church. More liquor then went round, and the volleys followed quickly. The bridegroom was as active as a young boy, and the bride as modest and as timid as a maiden. When the party left Talog, there was a shower of old shoes and rice, a roar of laughter, and a final volley. People considered it a comical scene, for the bridegroom is old, and so they determined to make his marriage as public as possible. Long life to the happy pair, for though not possessed of youth, we trust he is full of wisdom, so that he can guide his ife aright. Love rules the world.– Com