Croeso i ‘Talog a’r Cymunedau Cyfagos’

Awst 2020: Yn wreiddiol roedd Talog.wales i fod yn wefan i Neuadd Gymunedol Talog i roi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiadau a gynhelir yno, ac, fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant y neuadd, i ddangos hen ffotograffau o gymuned Talog.

Fodd bynnag, pan ddechreuodd Covid-19, nid oedd rhagor o ddigwyddiadau i’w cyhoeddi, a daeth y gwaith ar y wefan i ben. Nawr, braidd yn hwyr yn y dydd, penderfynwyd gwneud y wefan yn fyw i nodi’r 100 mlynedd ers i’r neuadd agor ar 22 Medi 1920, a dechrau sicrhau bod rhywfaint o wybodaeth ar gael am orffennol Talog, yn ogystal â rhai o’r ffotograffau a dderbyniwyd yn ddiweddar.

Bydd Talog.wales bellach yn adnodd mwy cyffredinol i gymuned Talog a’r cymunedau cyfagos.

Crëwyd Talog.wales gan aelodau o gymuned Talog, yn rhad ac am ddim. Nid yw’n cynrychioli unrhyw sefydliad a bydd ei gwmpas yn esblygu dros amser. Mewn rhai ffyrdd mae’n ‘gefnder’ i Grŵp Newyddion Talog ar Facebook.

Bydd Talog.wales bellach yn adnodd mwy cyffredinol i gymuned Talog a’r cymunedau cyfagos. Er nad yw bellach yn benodol ar gyfer y neuadd, pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu i Neuadd Gymunedol Talog ddod yn lleoliad bywiog unwaith eto, y gobaith yw y bydd newyddion am y neuadd yn un o swyddogaethau’r wefan

Mae’r wefan hon yn dal i fod yn ‘waith sydd ar y gweill’, felly byddwch yn oddefgar os nad yw’n gweithio’n iawn, neu os oes gwybodaeth ar goll. Diolch yn fawr i’r Fenter Iaith am gyfieithu’r rhannau hynny o’r Gymraeg sy’n gywir, ond ymddiheuriadau am unrhyw wallau yn y Gymraeg a ysgrifennwyd gan ddysgwyr. Plîs defnyddiwch y ffurflen Gyswllt i gyflwyno cywiriadau i wallau yn Gymraeg a ysgrifennwyd gan ddysgwyr.

Hefyd, defnyddiwch y ffurflen ‘cysylltu â ni’ i roi sylwadau neu ofyn cwestiynau.

Dylai 2020 fod wedi bod yn flwyddyn arbennig i Dalog, ond rhoddodd Covid-19 y gorau i ddathlu.