Bendith y Bedydd

Bedyddiwyd pobl cyn ymuno â Chapel Bethania. Yn wreiddiol byddai hyn yn yr afon; yna yn y siambr fedydd gerllaw Neuadd Talog, ar dir a roddwyd gan Benrallt; ac yn ddiweddarach yng Nghapel y Tabernacl yng Nghaerfyrddin. Yn 2018 cynhaliwyd “Bendith ar y Bedyddwyr”, dan arweiniad y Gweinidog, y Parchg. Peter Cutts, ac yn bresennol gan rai o’r rhai oedd wedi eu bedyddio yno.

Bendith y Bedydd
Gweinidog y Parch. Peter Cutts yn bendithio y Bedydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dawnswyr Talog

Gallwch ddysgu am Ddawnswyr Talog, un o grwpiau dawnsio gwerin mwyaf blaenllaw Cymru, ar eu gwefan drwy glicio yma

Mae dawnswyr Dawnswyr Talog yn berfformwyr profiadol ac wedi mynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cyngherddau, nosweithiau cymdeithasol ac elusennol, gwyliau a thwmpath neu ceilidh traddodiadol Cymreig. Os hoffech weld Dawnswyr Talog yn perfformio yn eich digwyddiad cysylltwch â nhw neu ewch i’w tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter: @talogwerin

Llongyfarchiadau Dawnswyr Talog! Parti Dawnsio Gwerin, clip fideo BBC: Dawnswyr Talog

David Thomas, Dysgwr y Flwyddyn

“Dwi’n ystyried fy hun yn un o’r genhedlaeth goll. Yn y 70au doedd dim llawer o gyfleoedd i bobl fel fi ddysgu Cymraeg. Dwi wedi ceisio gwneud iawn amdani.”

Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2021 yn yrEisteddfod Genedlaethol yw David o Jin Talog! Darllenwch fwy yma (gwefan yr Eisteddfod Genedlaethol) ⭐

Fideo yma: https://fb.watch/7brj5oYc4o/

ac un arall yma https://fb.watch/7bu04lADfm/