Cau Ffordd Dros Dro – C2045 Talog 17/11/2021 3 diwrnod

Assurances have been given that G D Harries are trying their best to accommodate everyone as much as they can and to minimise as much disruption as possible, school transport are aware of these works and access will be available for school transport as much as possible.

Cau Talog C2045 dros dro o’i gyffordd â’r C2218 am bellter o 97 metr i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol a hefyd o’i gyffordd â’r C2218 am bellter o 321 metr i gyfeiriad y de-orllewin. Mae angen cau’r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i G D Harries wneud gwaith gosod wyneb newydd o 0900 ddydd Mercher, 17 Tachwedd, 2021 am gyfnod o 3 diwrnod. Y ffordd arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r de-orllewin fydd parhau i gyfeiriad y de-ddwyrain i’r de-orllewin ar hyd yr C2045, heibio Pistyll-gwyn, Cilwen, a Tal-y-fron Uchaf hyd at y gyffordd â’r C2037. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a pharhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin i’r gogledd ar hyd yr C2037, heibio Cwm, Plas-y-parciau, Cilhir Isaf a Pant-y-Gronw hyd at y gyffordd â’r C2045. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain ar hyd yr C2045, heibio Llygadyrhaul er mwyn dychwelyd i fan sydd i’r de-orllewin o’r man lle mae’r ffordd ar gau. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-ddwyrain. Bydd y ffordd yn cael ei chau mewn rhannau er mwyn caniatáu cymaint o fynediad a phosibl i breswylwyr a thrafnidiaeth ysgolion/colegau.