Pysgod a Sglodion yn Nhalog: 29ain Tachwedd 2021

Mae’r fan bysgod a sglodion yn ymweld â Neuadd Talog ar nos Lun olaf y mis fel arfer (dim ymweliad ym mis Rhagfyr). Cyhoeddir y manylion ar y wefan hon, ac ar Facebook: Talog News Group

Rhaid archebu bwyd erbyn y dydd Mawrth blaenorol, drwy Facebook: Talog News Group, neu drwy Weinyddwyr y Wefan ar y Ffurflen gysylltu, neu ar text (gwelwch y poster diweddaraf).

Dyma beth i’w wneud i nôl eich archeb

  • Peidiwch bawb â dod am 6.00pm, bydd y fan yno tan 7.30pm. Y pysgod heb glwten sy’n barod yn gyntaf, am 6.00pm.
  • Cadwch at y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol
  • Bydd angen i chi archebu wrth y fan. Mae eich archebion o flaen llaw yn ofynnol i roi syniad i’r dyn pysgod a sglodion faint o fwyd i ddod gydag o, ond does ganddo ddim rhestr o bwy sydd eisiau beth
  • Byddwch yn cael rhif pan fyddwch yn archebu wrth y fan, a byddant yn eich galw pan fydd eich bwyd yn barod
  • Bydd angen i chi dalu gydag arian parod

Lle bo modd, bydd y Neuadd ar agor gyda chyfleusterau cyfyngedig (gwelwch y poster diweddaraf). Yn y Neuadd, bydd te a choffi ar gael i’w prynu; bydd byrddau wedi eu gosod yn barod; a bydd y toiledau ar agor. Mae’r holl reolau Covid yn cael eu dilyn a bydd y cyfyngiadau arferol yn berthnasol yn y Neuadd

Mwynhewch eich Pysgod a’ch Sglodion😋