Talog Heddiw

Cynhyrchion a Gwasanaethau

Wedi’u gwneud neu eu cyflenwi, yn Nhalog a’r cyffiniau

Cig Eidon Blaengofer Beef (Newydd i’r rhestr )
Wedi ei magu ar ein fferm organig. Ffonio Arwel 07800 505143 / 01267 281243

HDG Farm Supplies (Siop a stordy yn Nhalog) Gwerthu offer da byw, deunyddiau ffensio, hylendid llaeth, blawd llif, gwrtaith, hadau, porthiant a gwahanol bethau cyffredin ar y fferm 01994 484200  www.hdgfarmsupplies.co.uk @hdgfarmsupplies

Jin Talog Jin arobryn www.jintalog.wales      @jintalog

Lurcher Gallery Steampunk Emporium o ddillad, hetiau a theclynnau Fictoraidd wedi’u gwneud yn arbennig www.etsy.com/shop/spart1cus/      @lurchergallery

Mêl Haulwen Honey Sebon lleithiau sy’n defnyddio cynhwysion organig, ein mêl ni a chŵyr gwenyn.   Canhwyllau cŵyr gwenyn 100% a sglein dodrefn. Mêl pan fydd ar gael @melhaulwenhoney

Syrup Eirin Ysgaw Ji-Binc Blas aeron cynnes, cyfoethog gydag ychydig bach o sbeis 07855717713 / www.jibinc.co.uk / Email: info@jibinc.co.uk /

Rhosyn Farm Produce yn anffodus wedi stopio masnachu

Talog Pottery Potiau wedi’u gwneud â llaw ar gyfer eich cegin, eich cartref a’ch gardd    www.mickmorganpottery.com  www.bethanmorgan.co.uk

Talog Witch & Welsh Witch Emporium Iachau amgen a hunangymorth www.talogwitch.etsy.com     @talogwitch

The Digger Man Gwaith daear ac adeilad cyffredinol 07949269241  @thewelshdiggerman

Triskelion Yarn Edafedd hyfryd wedi’i liwio â llaw o galon Cymru + cynhyrchion baddon a chorff o ddeunyddiau crai organig a masnach deg www.triskelion-yarn.com      @triskelionyarn

Hefyd

Swyddfa’r Post Symudol 01834 812759 Yn ymweld â Maes Parcio Talog, Dydd Mawrth 12.00-13.30, Dydd Iau 14.00-15.30

Cynwyl Elfed Shop  01267 281220 / 07967 451904 @cynwylelfedshopandpostoffice

Hafod Bakery  (Llysonnen Rd) 01267 211235 / info@hafodbakery.com / hafodbakery.com/  @HafodBakery

Danybank Dairy  (Yn cyflenwi llaeth organig) 07980 207789  @DanybankDairy

Cigydd Teuleuol Deri Page (Sanclêr) 01994 230062 / deripagebutchers.co.uk @DeriPageFamilyButchers

Derwydd Services (Cynwyl Elfed) Fuel station & convenience store 07958 294796

Grans (Meidrim) Siytni, cyffeithiau, picls, marmaledau 01994 232740  kimptonj04@aol.com  @GransChutneysPickles

Made In Meidrim Nwyddau tecstilau argraffiad cyfyngedig wedi’u gwneud â llaw ar gyfer y cartref neu roddion @madeinmeidrim

Neuadd Gymunedol Talog

Golygfa ‘ôl-weithredol’ fer o Neuadd Gymunedol Talog.

Dawnswyr Talog

Cyfle i  gael gwybod mwy am hynt a hanes Dawnswyr Talog, un o grwpiau dawns amlycaf Cymru, ar eu gwefan trwy glicio yma yma

https://youtu.be/FRHK2FPjs_A

Mae Dawnswyr Talog yn gyfarwydd ag ymddangos mewn pob math o ddigwyddiadau gan gynnwys cyngerddau, nosweithiau cymdeithasol ac elusennol, twmpathau a gwyliau amrywiol. Cysylltwch trwy’r manylion cyswllt ar y wefan neu ewch i’w tudalennau cyfryngau cymdeithasol

Diffibrilwyr

I ddod o hyd i leoliad diffibrilwyr, cliciwch yma i fynd i wefan y GIG a nodi cod post i ddod â rhestr o ddiffibrilwyr yn yr ardal. Neuadd Gymunedol Talog yw SA33 6NY (ond mae’n ymddangos fel Talog Village YMCA Hall)

Cynghorau Lleol

Cyngor Lleol cymunedau Abernant a Thalog yw “Cyngor Cymuned Abernant Community Council

Tudalen Facebook Cyngor Sir Caerfyrddin yw: @CarmsCouncil, y wefan yw: Cyngor Sir Gâr

Mae’r rhestr “Cynghorwyr, ACau, ASau a ASEau”  yn cynnwys manylion cyswllt. Mae Abernant a Thalog yn rhan o Ward Trelech, a’r Cynghorydd Sir yw Cyng. Jean Lewis

http://dawnswyrtalog.org.uk/
http://dawnswyrtalog.org.uk/