Featured

Croeso i ‘Talog a’r Cymunedau Cyfagos’

Crëwyd Talog.wales gan aelodau o gymuned Talog. Nid yw’n cynrychioli unrhyw sefydliad a bydd ei gwmpas yn esblygu dros amser. Mewn rhai ffyrdd mae’n ‘gefnder’ i Talog News Group. Plîs defnyddiwch y ffurflen Gyswllt i gyflwyno cywiriadau i wallau yn Gymraeg a ysgrifennwyd gan ddysgwyr.

Ewch i Talog Heddiw, Cysylltiau Defnyddiol, Atgofion o Dalog, Pobl o’r Gorffennol, ac Amrywion i ddarllen am yr ardal. Gellir darllen rhai eitemau diweddar o newyddion yr ardal leol isod ……

Marchnad Ffermwyr Talog 🐐🐄🐑🐷🐝 Talog Farmers’ Market

Marchnad Ffermwyr Talog Nesa, Dydd Sadwrn 27ain Tachwedd

Facebook: Marchnad Ffermwyr Talog 🐐🐄🐑🐷🐝 Talog Farmers’ Market

Ceridwen Centre will be creating fantastic food in the woodfired bread oven and outdoor woks – you can look forward to tasting:

  • Slow smoked Welsh beef, chimichurri and seasonal sweet pickles
  • Caws Teifi shawarma spiced organic halloumi, roquito peppers and a coconut mint yoghurt
  • Margherita pizza using locally made hand mozzarella

All the ingredients used come from their own organic gardens and local producers to create beautiful and tasty food.

Pysgod a Sglodion yn Nhalog: 29ain Tachwedd 2021

Mae’r fan bysgod a sglodion yn ymweld â Neuadd Talog ar nos Lun olaf y mis fel arfer (dim ymweliad ym mis Rhagfyr). Cyhoeddir y manylion ar y wefan hon, ac ar Facebook: Talog News Group

Rhaid archebu bwyd erbyn y dydd Mawrth blaenorol, drwy Facebook: Talog News Group, neu drwy Weinyddwyr y Wefan ar y Ffurflen gysylltu, neu ar text (gwelwch y poster diweddaraf).

Dyma beth i’w wneud i nôl eich archeb

  • Peidiwch bawb â dod am 6.00pm, bydd y fan yno tan 7.30pm. Y pysgod heb glwten sy’n barod yn gyntaf, am 6.00pm.
  • Cadwch at y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol
  • Bydd angen i chi archebu wrth y fan. Mae eich archebion o flaen llaw yn ofynnol i roi syniad i’r dyn pysgod a sglodion faint o fwyd i ddod gydag o, ond does ganddo ddim rhestr o bwy sydd eisiau beth
  • Byddwch yn cael rhif pan fyddwch yn archebu wrth y fan, a byddant yn eich galw pan fydd eich bwyd yn barod
  • Bydd angen i chi dalu gydag arian parod

Lle bo modd, bydd y Neuadd ar agor gyda chyfleusterau cyfyngedig (gwelwch y poster diweddaraf). Yn y Neuadd, bydd te a choffi ar gael i’w prynu; bydd byrddau wedi eu gosod yn barod; a bydd y toiledau ar agor. Mae’r holl reolau Covid yn cael eu dilyn a bydd y cyfyngiadau arferol yn berthnasol yn y Neuadd

Mwynhewch eich Pysgod a’ch Sglodion😋

Cau Ffordd Dros Dro – C2045 Talog 17/11/2021 3 diwrnod

Assurances have been given that G D Harries are trying their best to accommodate everyone as much as they can and to minimise as much disruption as possible, school transport are aware of these works and access will be available for school transport as much as possible.

Cau Talog C2045 dros dro o’i gyffordd â’r C2218 am bellter o 97 metr i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol a hefyd o’i gyffordd â’r C2218 am bellter o 321 metr i gyfeiriad y de-orllewin. Mae angen cau’r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i G D Harries wneud gwaith gosod wyneb newydd o 0900 ddydd Mercher, 17 Tachwedd, 2021 am gyfnod o 3 diwrnod. Y ffordd arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r de-orllewin fydd parhau i gyfeiriad y de-ddwyrain i’r de-orllewin ar hyd yr C2045, heibio Pistyll-gwyn, Cilwen, a Tal-y-fron Uchaf hyd at y gyffordd â’r C2037. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a pharhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin i’r gogledd ar hyd yr C2037, heibio Cwm, Plas-y-parciau, Cilhir Isaf a Pant-y-Gronw hyd at y gyffordd â’r C2045. Wrth y gyffordd, troi i’r dde a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain ar hyd yr C2045, heibio Llygadyrhaul er mwyn dychwelyd i fan sydd i’r de-orllewin o’r man lle mae’r ffordd ar gau. I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-ddwyrain. Bydd y ffordd yn cael ei chau mewn rhannau er mwyn caniatáu cymaint o fynediad a phosibl i breswylwyr a thrafnidiaeth ysgolion/colegau.