Featured

Croeso i ‘Talog a’r Cymunedau Cyfagos’

Crëwyd Talog.wales gan aelodau o gymuned Talog. Nid yw’n cynrychioli unrhyw sefydliad a bydd ei gwmpas yn esblygu dros amser. Mewn rhai ffyrdd mae’n ‘gefnder’ i Talog News Group. Plîs defnyddiwch y ffurflen Gyswllt i gyflwyno cywiriadau i wallau yn Gymraeg a ysgrifennwyd gan ddysgwyr.

Ewch i Talog Heddiw, Cysylltiau Defnyddiol, Atgofion o Dalog, Pobl o’r Gorffennol, ac Amrywion i ddarllen am yr ardal. Gellir darllen rhai eitemau diweddar o newyddion yr ardal leol isod ……

Cynhyrchion a Gwasanaethau 2021

Ar dudalen 1 o Gyfrifiad 1901, yn y 5 tŷ a restrir yng nghanol Talog, roedd y galwedigaethau’n cynnwys: siopwr, morwyn tŷ, certmon masnachwr, gof, 4 gwniadwraig, ffermwr a melinydd, gweithiwr fferm cyffredinol, saer maen, saer coed, prentisiaid, a gwneuthurwr clocsiau. Gallwch chwilio drwy gyfrifiadau Cymraeg a Saesneg 1841–1911 ar-lein, am ddim, trwy Lyfrgell Caerfyrddin

Mae amseroedd a galwedigaethau’n newid. I weld pa nwyddau a gwasanaethau sydd ar gael yn Nhalog a’r dalgylch heddiw, cliciwch yma.

Atgofion o Dalog

Mae cyn-breswylydd Talog yn cofio, pan symudodd i’r ardal ryw 30 mlynedd yn ôl, nad oedd llawer o draffig drwy’r pentref. Arferai rhai plant linynnu rhwyd ar draws y ffordd i’r pympiau petrol i chwarae tenis. Mae’r arfer hwn bellach wedi diflannu…. oherwydd cynnydd mewn traffig, ac mae’r “plant” bellach yn oedolion.