Featured

Rhai o’r Digwyddiadau yn Neuadd Talog, Medi 2021

Rhai o’r Digwyddiadau yn Neuadd Dalog, Medi 2021

Dydd Sadwrn 25ainMarchnad y Ffermwyr 10yb – 4yp* NEWYDD * Cyfle i brynu cynnyrch fferm o Gymru  
Dydd Llun 27ainFan Bysgod a Sglodion6yh – 7.30 yh  
Archebwch erbyn Nos Fawrth Medi 21ain
Neuadd Gymunedol Talog, SA33 6NY

Cyhoeddir manylion ar dudalen Facebook Talog News

A www.talog.wales / www.talog.wales/cy

Neu e-bostiwch Weinyddiaeth Wefan ar y  ffurflen gyswllt

Featured

Croeso i ‘Talog a’r Cymunedau Cyfagos’

Crëwyd Talog.wales gan aelodau o gymuned Talog. Nid yw’n cynrychioli unrhyw sefydliad a bydd ei gwmpas yn esblygu dros amser. Mewn rhai ffyrdd mae’n ‘gefnder’ i Talog News Group. Plîs defnyddiwch y ffurflen Gyswllt i gyflwyno cywiriadau i wallau yn Gymraeg a ysgrifennwyd gan ddysgwyr.

Ewch i Talog Heddiw, Cysylltiau Defnyddiol, Atgofion o Dalog, Pobl o’r Gorffennol, ac Amrywion i ddarllen am yr ardal. Gellir darllen rhai eitemau diweddar o newyddion yr ardal leol isod ……